Чекориме кон успехот по патот на изградените вредности

Финансиско и материјално сметководство

Финансиско и материјално сметководство

Како фирма која оперира во пазарна економија сигурни сме дека до сега веќе ја имате имате увидено моќта на максимизирање на искористеното време. Акаутинг Поинт ви овозможува да се ослободите од стегите на обврските и да се насочите кон вашите цели.

  1. Неделно превземање на документација
   • Фактури (Влезни и излезни)
   • Изводи (Денарски и девизни)
   • Благајна
   • Патни налози
  2. Поставување на работни процеси во рамките на Меѓународни Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународни Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ)
  3. Усогласување на финансиска состојба со соработници
  4. Подготовка и изработка на плата
  5. Влезни калкулации и следење на залиха
  6. Организирање на попис (утврдено во законски рамки)
  7.  Усогласување на финансиско и материјално сметководство
  8. Наплата на побарување
  9. Пресметка и управување со даноци од секој карактер
  10. Даночен консалтинг

Доколку сакате да имате пристап до целосната база на информации, кликнете тука.

All Rights Reserved © 2018 Accounting Point