Чекориме кон успехот по патот на изградените вредности

Административна поддршка

Административна поддршка

Менаџментот на работното место ја олеснува комуникацијата и извршувањето на задачите. Акаунтинг Поинт тежнее кон правилна поставеност и организација на извршните процеси кои ќе можете да ги поистоветите со половина од работата веќе завршена.

  1. Поставување на процедури за работа
  2. Поднесување на документи во УЈП, ЦРМ, Банка
  3. Пријава и одјава на даночен обврзник
  4. Промена на даночна картичка
  5. Пријава на недвижен имот
  6. Пријава и одјава на вработени
  7. Администрација на боледувања и труднички отсуства
  8. Обезбедување на работни дозволи и визи (доколку имате странци кои се вработени)

Доколку сакате да имате пристап до целосната база на информации, кликнете тука.

All Rights Reserved © 2018 Accounting Point