Чекориме кон успехот по патот на изградените вредности

Услуги

Размислувате за почнување на свој бизнис?

Accounting Point е лиценцирана компанија за регистрација на правни лица во Централниот Регистер на Република Македонија.

Развијте ја својата идеја или побарајте консултација од нас при развој на Вашиот бизнис план. Останатото е наша обврска.

Дали сте на почеток на Вашата компанија и барате совршен начин како да ја развиете својата компанија?

Барате начин како да добиете максимум профит за минимум време. Тогаш оставете ги административните бариери да ги прејдеме ние, а Вие концентрирајте се на Вашиот иден успех!

Без разлика дали сте start up или веќе развиена компанија, нашите услуги ви стојат на располагање. Дополнителна специјалност на нашата компанија се помош при работењето на мали компании, заедници на станари и start up’s.

Финансиско и материјално сметководство

Како фирма која оперира во пазарна економија сигурни сме дека до сега веќе ја имате имате увидено моќта на максимизирање на искористеното време. Акаутинг Поинт ви овозможува да се ослободите од стегите на обврските и да се насочите кон вашите цели.

Административна поддршка

Менаџментот на работното место ја олеснува комуникацијата и извршувањето на задачите. Акаунтинг Поинт тежнее кон правилна поставеност и организација на извршните процеси кои ќе можете да ги поистоветите со половина од работата веќе завршена.

Правни услуги и консалтинг

Исполнување на неделливта врска помеѓу правниот и финансискиот сектор е несебичната соработка. Сфаќајки го значењето од истото Акаунтинг Поинт во тесна соработка со Адвокат Дејан Славковски ви стојат на располагање за целокупна заштита и реализација на вашиот бизнис.

Регистрација на фирма

Никогаш не е рано но секогаш изминатото време се изгубени пари. Акаунтинг Поинт е ваш сојузник на патот кон успехот вложувајќи ги сите расположливи ресурси, започнувајќи од тековното работење преку унапредување на вашиот бизнис до надминување на конкуренцијата во тој сектор.

Финансиска анализа, контрола и консалтинг

Пред се анализа на рабтењето на за да може да се добие јасна слика за значајните оперативните, финансиските и менаџерските дејствија. Контрола на истите и извлекување на заклучок дали сето тоа е усогласено со даночното законодавство, сметководствените воспоставени стандарди. Советодавните услуги се базирани на претходните информации а се однесуваат на ефикасност и ефективност во искористување на ресурсите и знаењето.

Селекција и обука
на стручен кадар

Вработените се ликот на една организација. Ваша задача е да знаете како сакате да изгледа вашата фирма, задача на Акаунтинг Поинт е да ја реализира вашата цел.

All Rights Reserved © 2018 Accounting Point