Согласно соопштението на Државен завод за статистика бр. 4.1.18.39 од 07.05.2018 год. процентот на кумулативен пораст на цените на мало за период јануари – април 2018 год. во однос на просечните цени на мало во 2017 год. кој се користи за пресметување на месечна аконтација на данокот на добивка за АПРИЛ 2018 год. е позитивен

 

[signinlocker]

и изнесува 1,7%.

Месечната аконтација за АПРИЛ 2018 год. се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2017 год. (АОП 44).

Стапката на инфлација за АПРИЛ 2018 год. изнесува 0,3%. Правото на пораст на платите за АПРИЛ 2018 год. за субјектите кои го применуваат Законот за исплата на плата е 0,15%.

[/signinlocker]

 

Leave Comment