Чекориме кон успехот по патот на изградените вредности

Финансии

Финансиска поддршка на работодавачите за исплата на минимална плата

Почитувани, доколку сакате да ја отворите целосната содржина ве молиме да се регистрирате во нашиот систем. За регистрација кликнете овде.

Аконтација за данок на добивка 07.2018

Почитувани, доколку сакате да ја отворите целосната содржина ве молиме да се регистрирате во нашиот систем. За регистрација кликнете овде.

Нова пријава за регистрација за ДДВ

Со новиот Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност објавен во Службен весник на РМ бр.76/2018 се пропиша нова Пријава за регистрација за ДДВ – ДДВ-01… [signinlocker]Новиот правилник, односно новата пријава ДДВ-01 влезе во сила од 27 април 2018 год.[/signinlocker]

Коефициент за МДБ за април 2018 година

Согласно соопштението на Државен завод за статистика бр. 4.1.18.39 од 07.05.2018 год. процентот на кумулативен пораст на цените на мало за период јануари – април 2018 год. во однос на просечните цени на мало во 2017 год. кој се користи за пресметување на месечна аконтација на данокот на добивка за АПРИЛ 2018 год. е позитивен […]

All Rights Reserved © 2018 Accounting Point