Чекориме кон успехот по патот на изградените вредности

Сметководство

Нова пријава за регистрација за ДДВ

Со новиот Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност објавен во Службен весник на РМ бр.76/2018 се пропиша нова Пријава за регистрација за ДДВ – ДДВ-01… [signinlocker]Новиот правилник, односно новата пријава ДДВ-01 влезе во сила од 27 април 2018 год.[/signinlocker]

Коефициент за МДБ за април 2018 година

Согласно соопштението на Државен завод за статистика бр. 4.1.18.39 од 07.05.2018 год. процентот на кумулативен пораст на цените на мало за период јануари – април 2018 год. во однос на просечните цени на мало во 2017 год. кој се користи за пресметување на месечна аконтација на данокот на добивка за АПРИЛ 2018 год. е позитивен […]

All Rights Reserved © 2018 Accounting Point