Контактирајте нè

Send Request

“With good accounting management business and enjoyment is all you think of”

Кои сме ние?

Accounting Point е едно од водечките сметководствени бироа во Македонија, со детално искуство во соработка со домашни и странски компании. Истовремено поседуваме комплетно портфолио кое нуди широк дијапазон на сметководствени, финансиски, правни и административни услуги. Accounting Point е совршениот избор без разлика дали сте Start Up бизнис или голема и веќе развиена компанија.

Зошто Accounting Point?

Нашиот тим се разликува од останатите затоа што ја имплементира стратегијата на peer to peer односно комплетна посветеност на потребите на клиентот и искористување на најновата технологија при вршење на обврските и комуникација со клиентитите. Можноста за дневно советување, генерирање на анализи и извештаи како и препораки, им нуди на менаџерите за прв пат можност да донесуваат стратешки одлуки, базирани на факти. На овој начин овозможувате вашата компанија да има пропорционален раст со минимален ризик по вашите финансии.